DOWNLOAD
BẢNG GIÁ MỚI

Thiết kế căn hộ Green Star Sky Garden quận 7

Trước khi tìm hiểu các mẫu thiết kế căn hộ Green Star Sky Garden, ta cùng xem lại mặt bằng tầng điển hình dự án để nắm vị trí từng căn.

Mặt bằng tầng căn hộ Green Star Sky Garden

Mặt bằng tầng căn hộ Green Star Sky Garden

 

THIẾT KẾ CĂN HỘ GREEN STAR SKY GARDEN

Thiết kế căn hộ Green Star Sky Garden 2 phòng ngủ mẫu C

 

Thiết kế căn hộ Green Star Sky Garden Thiết kế căn hộ Green Star Sky Garden Thiết kế căn hộ Green Star Sky Garden Thiết kế căn hộ Green Star Sky Garden Thiết kế căn hộ Green Star Sky Garden

 

Thiết kế căn hộ Green Star Sky Garden 2 phòng ngủ mẫu B

Thiết kế căn hộ Green Star Sky Garden Thiết kế căn hộ Green Star Sky Garden Thiết kế căn hộ Green Star Sky Garden Thiết kế căn hộ Green Star Sky Garden Thiết kế căn hộ Green Star Sky Garden Thiết kế căn hộ Green Star Sky Garden Thiết kế căn hộ Green Star Sky Garden Thiết kế căn hộ Green Star Sky Garden Thiết kế căn hộ Green Star Sky Garden Thiết kế căn hộ Green Star Sky Garden

Thiết kế căn hộ Green Star Sky Garden 3 phòng ngủ mẫu A

Thiết kế căn hộ Green Star 3 phòng ngủ Thiết kế căn hộ Green Star 3 phòng ngủ Thiết kế căn hộ Green Star 3 phòng ngủ Thiết kế căn hộ Green Star 3 phòng ngủ

695 Lượt xem